HOME
(GLAVNA STRANICA)

 

BARTOL KAŠIĆ - PISAC GRAMATIKE
NARODNOG SRPSKOG JEZIKA

 

Prilažemo kompletan leksički fond anonimnog rukopisnog rěčnika koji se pripisuje Bartolu Kašiću, a datira u godinu 1597. ili 1599, dakle znatno prě nastanka njegove gramatike ilirskog jezika na srpskim štokavskim osnovama. Rěčnik sadrži oko 3800 rěči.

Vatroslav Jagić je za Kašićevu gramatiku rekao da je to "gramatika srpskog narodnog jezika između štokavice i čakvice". Prilažemo i prědgovor gramatici sa komentarom i kompletan leksik rěčnka.

 

Bartol KAŠIĆ
Institutionum linguę Illyricę libri duo
(1604)


PREDGOVOR
(prijevod s latinskog)Onima koji uče ilirski jezik.
Osnove ilirskoga jezika koje mnogi priželjkivahu, samo možda prebrzo, iako u pojedinim dijelovima nesavršene, prema mojim sposobnostima, zbilja s radošću i predano sastavih. Nikoga, naime, dosada nije bilo, koliko znam, koga bih kao autora mogao slijediti i čija bi pravila o ilirskom govoru slovima zapisana već bila objavljena. Osim toga ne bih zacijelo ni mogao kao prvi zdušno prionuti poslu oko ovoga djela da nisam bio dobio naredbe od onih kojima se suprotstavljati ne priliči. Zbog čega pak oni odlučiše da se neki izabrani iz naše družbe trebaju potruditi oko studija da temeljito nauče ovaj jezik te da se napišu barem osnove istoga jezika, lako će razumjeti svatko, kako mislim, komu je jasno u kakvu se položaju kod Ilira u ovo vrijeme nalazi kršćanska stvar. Naime, ili zbog dugotrajna i bijedna položaja u suodnosu s neprijateljima katoličke vjere ili zbog velike oskudice učenih i revnih pastira, namnožiše se gotovo nebrojiva neznanja u posvemašnjoj tami, a da i ne govorim o drugim zlima što iz tame nastaju, tako da mnogima od njih ni one prve osnove kršćanske vjere nisu dosta poznate.

Stoga ravnatelji naše družbe mudro odlučiše da oni koji se drže podobnima da ih podučavaju, nauče najudomaćeniji jezik onoga naroda kojim se govori u većini krajeva. Nije, naime, izgledalo da to odgovara namjerama naše ustanove, jer se mnogi od naših ljudi neprestano šalju na daleki istok i zapad i trude se da upoznaju različite dijalekte onih naroda, kako bi s onima koji nikada prije nisu bili upućeni u kršćanske zakone lakše mogli razgovarati o blaženom životu, dok drugi narodi, gotovo susjedi, bivaju zanemarivani, i to oni koji ime kršćanske i praočinske vjere poznaju, ali zbog nepoznavanja stvari koje trebaju znati i činiti otpadaju od dostojanstva i slave svojih predaka. Tako nenjegovano drveće uskoro zarasta u neplodnu divljinu.

Radi toga sam, koliko je dopuštalo ograničeno vrijeme,
pokušao pravila ovoga jezika o osam dijelova rečenice skupiti i određenim i razumljivim načinom prikazati, kako bi što lakše i brže dospjela do onoga komu su namijenjena; a to su oni koji su željni ovaj jezik naučiti. Ipak, ako ove osnove komu izgledaju podugačkima, njega molim da ne odstupi prebrzo od započetoga tečaja. Mnogo je toga izloženo i radi preglednosti, a mnoge druge stvari zbog sličnosti ne predstavljaju kakve nove teškoće pri učenju. Isto se tako nadam da će blagodatima ovih osnova, kakve god one bile, ako s istim marom na njihovu svladavanju budu uznastojali, kao što to običavaju činiti s latinskim i grčkim, uskoro i u proučavanju ovoga jezika ne manje uznapredovati. Zašto pak o onome što se zove rečenična konstrukcija nešto malo, i to samo općenito, iznosim, neće nikoga s pravom čuditi, ako zapamti da je ostalo ili u drugim jezicima koje on poznaje zajedničko, ili će to prije uporabom i vježbom negoli pravilima svladati, ili pak da nije moguće baš lako odjednom sve u znanstvenu teoriju uobličiti.

Zdravi bili. Rim, 17. travnja 1604.

Komentar:

Što reći?

Tko li su ovi
"drugi narodi, gotovo susjedi,… koji ime kršćanske i praočinske vjere poznaju, ali zbog nepoznavanja stvari koje trebaju znati i činiti otpadaju od dostojanstva" ?

Zbog njih je Bartol "bio dobio naredbe od onih kojima se suprotstavljati ne priliči" da se kao "izabrani iz naš
e (isusovačke) družbe" potrudi "da temeljito" nauči "ovaj jezik", pa je "pokušao pravila ovoga jezika… skupiti i određenim i razumljivim načinom prikazati, kako bi što lakše i brže dospjela do onoga komu su namijenjena; a to su oni koji su željni ovaj jezik naučiti." Odnosno, kako Barol veli: "neki izabrani iz naše družbe (koji se) trebaju potruditi oko studija da temeljito nauče ovaj jezik", a sve to jer je "zbog dugotrajna i bijedna položaja u suodnosu s neprijateljima katoličke vjere" "jasno u kakvu se položaju kod Ilira u ovo vrijeme nalazi kršćanska stvar.


Pojmovnik:
*
naša družba = Isusovci, Jezuiti
*
oni kojima se suprotstavljati ne priliči = Congregatio de propaganda fide
* neki izabrani = misionari
*
neprijatelji katoličke vjere = muhamedanci, pravoslavana crkva
*
koji ime kršćanske i praočinske vjere poznaju, ali zbog nepoznavanja stvari koje trebaju znati i činiti otpadaju od dostojanstva = pravoslavci
* drugi narodi, gotovo susjedi = "Iliri"
*
drugi narodi, gotovo susjedi koji ime kršćanske i praočinske vjere poznaju, ali zbog nepoznavanja stvari koje trebaju znati i činiti otpadaju od dostojanstva = pravoslavni Iliri
*
jedan od odabranih koji je dobio naredbu da temeljito nauči ovaj jezik => Bartol Kašić, koji, budućui Hrvat, prije 1604. nije dobro znao ilirski jezik

Na kraju, tko li su ovi
"drugi narodi, gotovo susjedi"?

Jasna je, dakle opaska nedvosmisleno najvećeg hrvatskog lingviste Vatroslava Jagića "to je gramatika srpskog narodnog jezika između štokavice i čakvice". Jer ovi "drugi narodi gotovo susjedi" nisu niko drugi do Srbi.

 

U poslědnje vrěme čuju se povici neumrle frankovske propagande da je Vuk Karadžić srpski rěnik prěpisao od Bartola Kašića. Evo svih odrědnica iz Kašićevog rěčnika – ima ih oko 3800. "Nije istinita poznata tvrdnja da je u prvom izdanju Vukova Srpskog rječnika dvije trećine natuknica izvađeno iz Kašića (iz primjerka koji je imao Kopitar), već i zato što Kašićev rječnik broji oko 3700 natuknica, a Vukov gotovo 28.000." [Inoslav Bešker, Forum Studi Slavistici III (2006)]

 

Kompletan leksik neautorizovanog rukopisnog rěčnika iz 1599 (ili 1597),
pripisanog Bartolu Kašiću.

 

B

Bascchinik, Bàscchina, Bat, Bázg, Bazgòvina, Bdécchi, Bdièti, Bec, Bedro, Besieda, Besiediti, Bez, Bezakonye, Bezpàmetan, Bezpàmetno, Bezprístànka, Bgliuyem, Bgliuvàti, Biah, Bíeh, Bìc, Bìecva, Bîeda, Bîedan, Bîedno, Bì, Bîegl, Bikár, Bíl, Bío, Bìlsamse, Bìosamse, Bíeli, Biglièg, Bielinà, Bieliti, Bilòkan, Bío, Bís, Bísan, Bìser, Bìskup, Biskupía, Bìskupski, Bísno, Bìstar, Biti, Bìti, Bìtise, Bítye, Bìucchi, Bìvsci, Biexánye, Biexàti, Biexécchi, Biexim, Bìyem, Bìyemse, Blág, Blagdàn, Blágo, Blagodàrnost, Blagodàrstvo, Blàgoslov, Blagoslòvglien, Blagoslovìti, Blàgost, Blagóst, Blagovàti, Blàgovit, Blàgovito, Blagùyem, Blàtan, Blàtiti, Blàto, Blaxén, Blaxènstvo, Blíd, Blitva, Blixyi, Blixye, Blízu, Blúd, Blúdan, Blúdno, Bluditi, Blúdnost, Blyu, Bnetçì, Bnetàschki, Bnetcànin, Bòb, Bodécchi, Bodèm, Bòdex, BóG, Bogàt, Bogàtiti, Bogàtstvo, Bòglie, Bògli, Bogoslovàç, Boìm, Bók, Bòl, Bòlest, Bolitise, Boly, Bogl., Bòr, Borìtise, Bòs, Bosonòg, Bòsti, Bostise, Boxastvèn, Boxastvò, Boxyi, Bòy, Boyàtise, Boy, Boyécchise, Boyímse, Bradà, Bradàr, Brânà, Branìtegl, Branìti, Brascnò, Bràt, Bràtti, Bràticch, Bràtya, Bravár, Brazgòtina, Brez. vedi Bez, Brìdak, Brìdko, Britkost, Brìga, Brìme, Brist, Brìti, Brìtva, Brîxan, Bròd, Brodár, Brodarìna, Brodîtise, Broìti, Bróy, Brús, Búbagn, Bùciti, Bucánye, Bùdi, Bùducchi, Buhà, Bùka, Buklía, Bùra,

C

Cà, Ca bàrxe, Càpglia, Cârà, Caràti, Carcàk, Carcàti, Càrcem, Carglien, Carglieniti, Càrn, Carnìlo, Carnìti, Camòst, Càrovniehk, Càrv, Carvgliènye, Carviti, Carvotòcina, Càs, Càsca, Cást, Cástni, Càtovnich, Càval, Cègliad, Cègliust, Cèkati, Celò, Cemù, U Cemgòd, Cesà, Cèscagl, Cescánye, Cescàti, Cèscglian, Cescgliàti, Cést, Cestìt, Cestìti, Cêstìti, Cêsto, Cestochià, Cesvìna, Cetardesét, Cetarnàdest, Cetìri, Cetìrsta, Cetvartàk, Cetvarti, Cetvàrtoc, Cetverogragn, Chiutìti, Chiutyènye, Cica, Cìcati, Cícch, Cíchia, Cinìti, Cinènye, Cìr, Cìryak, Cìsma, Cìxma, Cìst, Cìstiti, Cìsto, Cistochià, Cìstovat, Cìtovato, Clân, Clovìcan, Clovìcanstvo, Clovìcanseki, Clovìceki, Clovìceki, Cloviehk, Crîp, Crìscgna, Crívo, Ctènye, Cto, vedi scto, Cùditise, Cùdnovat, Cùdnovato, Cùdo, Cudovanye, Cùti, Cuvàti, Cùyem, Cvargl, Çàkoliti, Çàr, Çelivàti, Çèlov, Çelùjem, Çerqva, vedi Çriqua, Çesàr, Çesàrov, Çesàrstvo, Çidìlo, Çidìti, Çigl, Çignen, Çíl, Çilina, Çina, Çinìti, Çìpar, Çipàti, Çív, Çríqva, Çríqviça, Çriqvìna, Çvàsti, Çvít,

D

Dà, Dà, Dàglie, Dágni, Dhnùti, Daklè, Dalèk, Dalekò, Dalecìna, Dán, Dán, Danàscgni, Danàska, Danìca, Dèrem, Dèsan, Dèset, Desetìna, Desnà, Dèsni, Desnìça, Dèvet, Dèvetkrat, Devétoc, Diák, Dicìtise, Diçà, Dìd, Dìdina, Dìdov, Digliènye, Dìgna, Dihànye, Dihàti, Dîkà, F. Slavva, Díl, Dio, Díjlak (ij = ii), Dìllati, Dilitegl, Diliti, Dilitise, Dilnik, Dìlo, Dìlovàti, Dìlovnik, Dilovniça, Dím, Dìm, Dìmgnaehk, Dìmitise, Dîtè, Ditìcch, Ditìgni, Ditìgnstvo, Divà, Divìciça, Divìçü, Divìcki, Dìvstvó, Divòyka, Dìvyi, Dîxa, Dlán, Dlàka, Dlìto, Dnò, Dò, Dòb, Dòbar, Dóbro, Dobrocìnstvo, Dobrocignènye, Dobrostìv, Dobrotà, Dobròvnost, Dobrovòglia, Dobrovòglian, Dobrovòglno, Dòbit, Dobitàk, Dobìti, Dohìtiti, Dohòdak, Dòkle, Dokonàti, Dolàma, Dolimàn, Dòlgni, Dòli, Doletìti, Dòm, Dòma, Domácchi, Donèsti, Doníti, Donosìti, Dòndi, Dopelyàti, Doplàziti, Doplìvati, Dopovidati, Dopuscchiènye, Dopustìti, Dòscal, Doscástyé, Dosécchi, Dosegnùti, Dòsele, Dospîtàk, Dospìti, Dòsti, Dostìghnuti, Dostòyan, Dostòyanye, Dostòyiti, Dostòyno, Dotaknùti, Dotècchi, Dòtle, Doesal, Dovèden, Dovèsti, Dostignuti, Dóydem, Dòyka, Dòykae, Dóyti, Dozivàti, Dràca, Dràcgliv, Drag, Dragotyà, Draxènye, Draxìti, Dreselitise, Dríven, Drívo, Drivodiglia, Dròbno, Dròp, Drúg, Drùghi, Drugovglia, Drùsctvo, Drúxba, Druxina, Drúxba, Dúb, Dúben, Dubim, Dubòk, Dubokò, Dúbov, Dúbsti, Dùg, Dúg, Dùga, Dugòvanye, Dugòvati, Dúh, Duhàti, Dunày, Dùpìn, Duscà, Duxan, Duxinà, Duxnîchk, Dvá, Dvadeséti, Dvìghnuti, Dvoìti, Dvór, Dvòyak, Dvoyáko, Dvoyçì, Dvòyi, Dvoystrùk,

E

Eretik, Ereticaski

F

Farba, Farbati, Fraska, Fraskati, Fratar,

G

Galía, Ganùti, Gàrba, Gàrbav, Garchki, Gàrd, Gardobà, Gàrglienye, Gàrk, Garkgliàn, Gàrliça, Gàrliti, Gàrlo, Gàrloviça, Garmìti, Gasìti, Gàtavac, Gày, Gàziti, Gdì, Gdigòdir, Ggnìl, Ggnìla, Ggnìlad, Ggnìlovat, Ggnìti, Ggnív, Ggnivàtise, Ggnîzdò, Ghe, Gia, Gibàti, Gidía, Gie. vedi Ye., Gìnuti, Gio. giu. vedi Yo. Yu., Gizdàvi, Glád, Glàdak, Gládan, Glàditi, Glàdkost, Glás, Glás, Glásovit, Glásye, Glâvà, Glâvgnà, Glávni, Glavòc, Glèdati, Gliéxagn, Glìst, Gliuskòtina, Globà, Globìti, Glúh, Gliùba, Gliúbàv, Gliubeznìv, Gliubeznìvost,Gliúbglien, Gliubìça, Gliubodìnstvo, Gliubodivniehk, Gliúdi, Gliúgl, Gliuskotina, Glumàç, Gluscàç, Gnega, Gnegov, Gnihov, Gnòy, Gnoyìti, Gnusìtise, Gnusotà, Gòdina, Godìscte, Gól, Gòlem, Gòlgnà, Golobrad, Gonìtka, Gonìti, Gorà, Gorènye, Gòri, Gòrí, Goríti, Gorúcch, chia, chie, Gospodár, Gospodariça, Gospodìn, Gospodovàti, Gospòdstvo, Góst, Gostìniça, Gostòv, Gostòvati, Govèdo, Govno, Gòvor, Govorènye, Govorìti, Govorcìn, Gràbgliati, Gràbglie, Gràbglienye, Gràbiti, Gràd, Grád, Gradìti, Grádski, Grádyanin, Gràh, Grana, Grèb, Grèben, Grèbenit, Grêdà, Gredèm vel Grém, Gredìça, Grìati, Gríbglia, Gribgliàti, Gríh, Griscìti, Grìsti, Griziça, Gròm, Gròzd, Grúb, Grúbo, Grùschia, Grustitise, Gûbà, Gùba, Gùbav, Gúdàç, Gulitiú, Gúmnò, Gúsà, Gusar, Gùscteriça, Guska, Guslar, Gùsla, Gúst, Gustìti, Gùta, Gùtav, Gvòzd, Gvòzder,

H

Habtovina, Habat, Hàglia, Hàglina, Halom, Hambar, Hàran, Hàrnost, Harba, Harbat, Harvácchi, Harvatschki, Harvát, Hayati, Hàyem, Hcchí, Hcchieraè, Hnânà, Hranìtegl, Hranìti, Hrágnen, Hramàti, Hrekàti, Hrèv, Hròm, Hròpot, Hrupàti, Hrustàri, Hùd, Hùdoba, Hvâlà, Hvaliti, Hvâr, Hvastànye,

I

Imàti, Ìme, Ìmenuyem, Ìmenovati, Imìti, Ìdem, Igràti, Il, Illi, Illiti, Ináki, Ináko, Ìnamo, Ìni, Istina, Istini, Istì, istà, istò, Isus, Isussov, Isukarst, Is; vedi Iz., Iti, Iz, Izàbran, Izabràti, Izàgnan, Izagnàti, Izapràti, Izarvàti, Izaxgàti, Izáyti, Izbíen, Izbìranye, Izbìrati, Izbìti, Izdalekà, Izdàti, Izdìlati, Izgìnuti, Izggnìti, Izgovarànye, Izgubìti, Izgulìti, Izkargni, Izhòd, Ìzkra, Izkùsiti, Izkùscenye, Izmìsliti, Ìznova, iznútra, Izopácen, Izpitàti, Izpitovàti, Izplèsti, Izpovìditi, Ìzpovist, Izpovidàti, Izpovidnik, Izpraznìti, Izprosìti, Izravnàti, Izrècchi, Izrìbati, Izrìti, Ischiètiti, Ischiètyen , Iztancìti, Iztècchi, Istìcem , Iztìcem, Iztìcati, Iztìrati, Iztòk, Iztúcchi, Iztumàcen, Iztumàciti, Izùti, Izùven, Izuvidànye, Izuvidàti, Izvàditi, Izvàdyen, Izvàn, Izvàrcchi, Izvàrstit, Izvàrstiti, Izvàrxen, Izvèdyen, Izvèsti, Izvodìti, Izvúcen, Izvúcchi, Ivàn,

K

Kà, k', Ká, Kad, Kadà, Kadano, Kadènye, Kadì, Kadigòdir, Kadihòcchesc, Kadìti, Kadùglia, Kakò, Kakogòdir, Kakòvi, Kal, Kàmen, Kàmenar, Kàmenit, Kàmicaç, Kàmik, Kàmo, Kamogòdir, Kàpa, Kàpenak, Kàpglia, Kàpgliati, Kârà, Karàti, Karàrise, Kárànye, Kàrcma, Kàrcmar, Kàrcmati, Kàrçan, Karçàti, Kârmà, Kàrpan, Kàrpiti, Kàrsan, Kàrsgna, Kàrst, Karstiyànin, Karstyànshki, Kàrstiyen, Karstyènye, Kartìl, Kartìlaç, Kàrv, Kàrvav, Karvavìti, Kàssan, Kàsca, Kàscagl, Kascgliàti, Kasgnènye, Kasnìti, Kàsno, Kâxèm, Káxucchi, Kàyatise, Kàyemse, Kàyucchise, Kazàti, Kdì, Kadì, Kèmu, Kép, Kers. vedi kars., Kgliûç, Kgliúçcar, Kgliùn, Kgliusaç, Kgnàst, Kgnìga, Kgnìgar, Kgnìxan, Kigati, Kihànye, Kihàti, Kìka, Kìla, Kìlav, Kimàti, Kìp, Kìta, Kitye, Klàgnatise, Klàgnemse, Klàgnamse, Klás, sa, Klàti, Klétise, Klétva, Klobúk, Klùbeko, Kmèni, Knéz, Knèxyi, Koberec, Kobìla, Kòd, Kógn, Kognsehki, Koi, vedi Koyi, Kòkosc, Kòkot, Kolàç, Kolcìcch, Kolessa, Kolibeka, Kolìk, Kolieko, Kolìno, Kòlo, Kolobar, Kolovòya, Kòmar, Konàç, Konòba, Kopáçc, Kopàti, Kopgliè, Kòpilo, Kopîr, Kopìschie, Kopìto, Kòra, Koracàti, Korácay, Korìst, Korìstan, Korito, Koren, Korénye, Korenìtise, Kós, sa, Koscùglia, Kosìter, Kosmàt, Kóst, Kostka, Kotàl, Kotár, Kotìpar, Kotìgar, Kotòr, Kòxa, Koyí, Kozà, Kozlè, Kozlìcch, Kòzgliv, Krágl, Kraglièstvo, Kraglièvo, Kraglìcch, Kragùgl, Kràsan, Krátak, Krátko, Kratìti, Kràva, Kravosaç, Krày, Kragnàç, Kregliut, Krelo, Krenìtegl, Krenùti, Kricàti, Krílo, Kripìti, Krípko, Krìpost, Krìpostan, Kristyànin, Kristyànski, Kriti, Krív, Krívo, Krîx, Kròpglien, Kropgliènye, Kropìti, Kròz, Krùh, Krûscva, Krút, Krúto, Kùcchia, Kùcchni, Kúcchni zub, Kùcka, Kudá, Kùga, Kùhac,

L

Làbut, Làcan, Ládya, Ladyiça, Lagàhan, Lagàtti, Lahkotyà, Làkat, Làkom, Làkomiça, Làkomost, Làn, Laskatàti, Llatìnski, Làv, Laxàç, Làxem, Làyati, Làyem, Lèbut, Lécchia, Léd, Letécchi, Letènye, Letìti, Lexàti, Libar, Lìbra, Licènye, Licìti, Lieciti, Lîçè, Liezimerenye, Liezimir, Liezimiriti, Likar, Liecnik, Likaría, Limún, Lín, Linòst, Líp, Lípo, Lípost, Líp, Lípgliv, Lipìti, Lísa, Lìscgnak, Lisìça, Lìska, Líst, Listàk, Lîsti, Lìsti, Listve, Litina, Lìto, Lívi, Livàda, Lívàti, Líven, Lizàti, Loboda, Locchika, Lomìti, Lonàç, Lopàta, Lopìxa, Lòqva, Lòtar, Lotría, Lòv, Lovàç, Lôvglien, Lovìti, Loxa, Lóxniça, Loxìti, Lòy, Lozza, Lòzye, Lûç, Lúçcàç, Lucàç, Lùd, Lùdost, Lûg, Lúg, Lùk Lùk, Lûk, Lûkà, Lupàti, Lupèz, Lapèxcchina, Lupexcchi, Lúpglien, Lupìna, Lùstra, Lúxan,

M

Màc, Màcchieha, Màcka, Magglìv, Maglà, Màgne, Màgni, Mâgnià, Mâgnà, Magnùtye, Mahàlo, Mahnìt, Mahnìtost, Màk, Màlahan, Máli, Màlo, Màlo, Manèn, Manenía, Manía, (v. Mâgnià), Màrcina, Màrkva, Marmgliàti, Marmgliv, Marscàv, Màrzak, Màrzal, Màrzìti, Màrva, Màslina, Màslo, Màst, Mást, Mastìti, Màti, Màzan, Màzanye, Màzati, Mázgà, Màyka, Máystor, Meásc, Meascník, Meca, Meciti, Méd, Mèden, Medvìd, Mèhkak, Mehkotà, Mehkotìti, Mekìnae (v: Mekinye), Mèni, Mésar, Méso, Mesctar, Mestarno, Mesctría, Mèstrorski, Mèsti, Metàti, Metlà, Mèutó, Mèu, Mèya, Mîj (= Mii), Mìçanye, Mìçati, Mìcem, Mìcucchi, Mìdegnak, Mîden, Mìdeniça, Mîdo, Migati, Miglia, Míh, Mihovìl, Mihúr, Mìlinae, Mìlosardye, Mìlost, Mìlostiv, Mìlovanye, Milovati, Mimohodìti, Minìti, Minùti, Mír, Mîr, Mìra, Mìrac, Míran, Mìrila, Mirisan, Mìriti, Mìsal, Mìsc, Míscan, Mìseç, Mìsglienye, Misciça, Misliti, Miscniça, Mìsto, Mitnik, Mlacìti, Mlád, Mladìça, Mladìnaç, Mlàdost, Mlàdyi, Mlák, Mlàkost, Mlát, Mlatìti, Mlédan, Mlícan, Mlîkò, Mlìn, Mlìnar, Mlìti, Mlohàv, Mlohàvstvo, Mnìti, Mnòg, Mnògo, Mnògokrat, Mnògostruk, Mnògoyak, Mnòxtvó, Mnòzi, Mócch, Mòcchi, Mòcchian, Mocìti, Mòdar, Modriça, Modrìtise, Mògu, vel mòxem, Mògú, Mogúcchi, Mohùgna, Mòkar, Mòkro, Mólbà, Molécchi, Molìti, Molìtva, Momàk, Móre, Mòrem, Mornár, Morsehkí, Mòscgna, Mòst, Mosúr, Motàti, Motìka, Moxànstvo, Mòxem, Mòxyani , (v: Moxgyani), Móy, Mózg, Mrácgliv, Mrácise, Mrák, Mràmor, Mráv, Mráz, Mrázan, Mrem, Mriti, Mrìxa, Mùcanye, Mucàti, Múce, Mucécchi, Mùcen, Mucím, Mùciti, Múdar, Múdro, Mùha, Muhalo, Mûkà, Mùka, Múkànye, Mukàti, Mùna, Múrva, Mùsiti, Músti, Mútan, Mutiti, Múx, Mùxehki, Mùxehki,

N

Nà, Ná, Nacel, Nacìgnen, Nacignènye, Nacìn, Nacinìti, Nadáyti, Nadiatise, Nadlàk, Naklad, Nàdoklàdanye, Nadoklàsti, Nadopùgnenye, Nadopùniti, Nàdut, Nadùtise, Narescìti, Narestènye, Narésti, Nariecatise, Naripgliènye, Naripìti, Narìzati, Naròcit, Naròd, Narucìti, Nasap, Nascàstye, Naschiesàrçe, Nasckodyènye, Nasìtiti, Nasityen, Naskocìti, Nasladyènye, Naslìdovanye, Naslìdovati, Naslìdovnik, Naslìdye, Naslògnen, Nusrìcchiu, Nástòyanye, Nástòyati, Nàucen, Naucènye, Naùcgliv, Naucìtise, Naùditi, Naùk, Navàditi, Navagliènye, Navàrcchi, Navìsiti, Navistìti, Navratìti, Navratyènye, Navrime, Naxuglìti, Náydem, Nayimati, Nay pàrvo, Nâyti, Nàzad, Nè, Nebèsehki, Nèbo, Nebòg, Neboxastvo, Necìst, Necìstovati, Neechiù, Nécch, Nedostànye, Nedostàti, Negliubìti, Nègo, Nègo akò, Neharnòst, Nehàyati, Nehàyastvo, Nehotinye, Nehotìti, Neimàti, Neizmìrni, Nekà, Nelàgodan, Nelàgodstvo, Nemarìtise, Nemìl, la, lo, Nemìlost, Nemìlostya, Nèmocch, Nèmocchian, Nenavìditi, Nenavìdost, Nepocinstvo, Nepodòba, Nepodòban, Nepodòbstvo, Nèpriategl, Nèpriateglstvo, Neplòdan, Nepràv, Nepràvda, Nepràvden, Nepràvednost, Neracìti, Neseklàd, Nespor, Nèsram, Neùfanye, Neùfati, Neùfatise, Neumìteglian, Neumitèglstvo, Neumìti, Neumitèglstvo, Neumìti, Nevìsta, Nevòglia, Nevòglian, Nevògliti, Nèyak, Nèzdrav, Nezgromani, Neznán, Nìkada, Nikadar, Nìkadar, Nikáko, Nìkakor, Nìki, Nikidan, Nìkoliko, Nìkoyi, Ním, Nimaç, Nimàti, Nìschie, Nìscta, Nìsctar, Nischie ne magne, Nitilo, Nititi, Nìtkor, Nìxe, Nìyedan, Nizòk, Nócch, Nochiàs, Nòcchni, Nogà, Nòhat, Nós, Nosàc, Nosàti, Nozdarva, Nósecchi, Nosènye, Nosillo, Nosìtti, Novi, Nôx, Noxnica, Nù, Nùditi, Nùkati,

O

Obhayati, Òba, Obad, Òbadva, Obal, Obargliv , Obartgliv, Obartan, Obarnuti, Obarva, Òbedvi, Obecchianye, Obechiàhi, Obhayàti, Obhìtiti, Obhodìti, Obícan, Obicàti, Obícay, Obìd, Obìdovati, Obiduyem, Obiknut, Obìknuti, Obilixye, Obilgno, Obilnost, Obìlnovati, Obìscenye, Obìsiti, Obistan, Obitànye, Obìtil, Obitovanye, Obitovàti, Obiyu, Obklada, Obekláditise, Obekláyenye, Oblácan, Oblacítise, Oblidìti, Oblidyuyem, Òblast,Obogàtiti, Obor, Oboriti, Obrizati, Obràz, Obrus, Obracchiàti, Obratìti, Obarnuti, Obartan, Obranitegl, Obrtgliv, Obsesti, Obsicchi, Obsiniti, Obsluxìti, Obsluxevàti, Obsluxèvnihk, Obsluxitegl, Obsyesti, Obstart, Obstriti, Obtarcàti, Obtècchi, Obtocìti, Obtoka, Obûcchi, Obûcchia, Obukòh, Obukùyem, Obustaviti, Obùti, Obuyáti, Obuymiti, Obvala, Obveselìti, Obvexuyem, Obvezan, Obvezàti, Ocàt, Òccevi, Ocçe, Ochiuchiènye, Ochiutitì, Ocìstiti, Ocìt, Ocìto, Ocìtovati, Ocìtuyem, Òçuh, Od, Odabràti, Odagnàti, Odaghnuh, Odapranye,Odapràtti, Òdar, Odart, Odaslati, Odasvùda, Odávna, Odayti, Odbavgliam, Odbàvihi, Odbìenye, Odbiti, Odávna, Odgnàti, Odgovaràti, Odgovaranye, Òdgovor, Odgovorìti, Odhòd, Odìcchia, Odirati, Odìti, Odìyem, Odekudagòdir, Odkùde, Odkupgliènye, Odkupgluyem, Odkupitègl, Odkupìti, Odklonitise, Odluciti, Odlùka, Odmaknùti, Odmetàti, Odmètnuti, Odmechiàtise, Odnîti, Odnimàtise, Odnosìti, Odonùda, Odòra, Odovùde, Odóvde, Odpegliàti, Odpràviti, Odpuscten, Odpuscchiam, Odpuschiènye, Odpustìti, Odrisciti, Odrîti, Odrixem, Odrìzati, Odrucenye, Odrucìti, Odsadà, Odsele, od.sle, Odsìecchi, Odsìcni, Odstaviti, Odstràsciti, Odstupìti, Odsudìti, Odtàrti, Odtìrati, Oducìtise, Oduzéti, Odvàrcchi, Odvarnùti, Odvàrxen, Odvàrcchise, Odvèsti, Odvexuyem, Odvezàti, Odvitovanye,Odvitovàti, Odvratìti, Oduciti, Oduzeti, Odvucchi, Ogagn, Oggna, Ogneni, Oggneni, Oggnìscte, Òglav, Ogràda, Ogradìti, Ohòl, Oholìtise, Ohòlost, Okgnastìti, Oklevetanye, Oklope, Òko, Òkolo, Okrugal, Okrugnenye, Okruxen, Okrùxiti, Okuscam, Okuscenye, Okùsiti, Òlovo, Oltár, Omargliàti, Omékscan, Omela, Omràza, Omràziti, Oni, Onàmo, Oncàs, Ondì, Onimiti, Onuda, Opacina, Opaglien, Opaliti, Opanak, Opasan, Opasati, Opat, Opatia, Opatica, Opchien, Opcchina, Opcchiti, Opeka, Opet, Opien, Opliniti, Opoyiti, Opoyen, Opoganiti, Oporucenye, Opraviti, Opustiti, Orazc, Oral, Oranye, Orati, Orih, Ormar, Orudye, Oruxati, Oruxye, Osa, Osal, Osam, Osamdeset, Osamsto, Òsctar, Osctrìti, Osignen, Osignen, Osiniti, Oskorusva, Osladiti, Oslabiti, Oslicch, Osloboditi, Osloboyen, Osloboyenye, Osmi, Osoboyni, Osoboyno, Osquárgnen, Ostali, Ostariti, Ostatci, Ostàti, Ostàvglienye, Ostàviti, Òsti, Òstroga, Osudìti, Osudyùyem, Osuyenye, Osvàditi, Osvetta, Osvetitegl, Osvin, Otaç, Otayni, Otaystvo, Otceni, Oteskati, Otiti, Otle, Otok, Otoka, Otole, Otrovan, Otrovati, Otrov, Otustiti, Otvoren, Otvoriti, Ovako, Ovakov, Ovca, Ovcar, Ovdesgni, Ovdi, Ovi, Ovrat, Ovuda, Oxenitise, Oxivgliuyem, Ozat, Ozdraviti,

P

Pace, Padanye, Padati, Pudayucchi, Padecchi, Padi, Padoh, Pagn, Pagnakati , Pagnkati, Páh, ha, Pakal, Páko, pák, Palica, Palitkovati, Paliti, Pamet, Pametan, Paosam, Papar, Para, Parac, Parc, Parip, Parsan, Parsuglia, Parsi, Parsive, Parst, Parsten, Partiti, Parvi, Parvo neg, Parya , Parchiya, Pas, Pas, Pasca, Pasti, Pastir, Pastorak, Pasyi, Paucina, Pauk, Pav, Pazduh, Paziti, Pazuha, Pcela, Pecat, Pecch, Pecchi, Pecen, Pecenye, Pecchiar, Pecurka, Pedagl, Pedeset, Pedipsan, Pedipsanye, Pedipsati, Pehar, Peharni stol, Pehati, Pelin, Pero, Pest, Pestati, Pestan, Pestanye, Pestatise, Pet, Peta, Petak, Pedeset , (kao Petdeset), Peteh, Petkrat, Petnadest, Pet sto, Pian, Piavica, Pigliuh, Pihanye, Pihati, Pila, Pina, Pinezi, Piniti, Pinitise, Piosam, Piple, Piplich, Pir, Pircac, Pirovati, Pisak, Pisar, Píesan, Píjsanye, Píjsatti, Pijsccaç, Píjscem, Piscchiati, Piskivo, Píjsmo, Píjsnik, Pitati, Pitati, Pitanye, Pitanye, Pìtti, Pittomi, Pitomgna, Pitomigna, Pittomiti, Pitye, Pivnica, Pivo, Plac, Placan, Placem, Placchia, Plakati, Plakatise, Plamen, Plamenit, Plamenovati, Planine, Plasct, Plascta, Plassa, Platiti, Plav, Plavcica, Pla voyscha, Plaziti, Plecchie, Pleme, Plemenit, Plemenstvo, Pleplelica, Plessanye, Plesti, Plin, Pliniti, Plisan, Plisc, Plisiv, Plisniv, Pliti, Pliva, Plivati, Ploca, Plod, Plodan, Ploditi, Plót, ti, Plot, Plovém, Plucchia, Plug, Po, Pobitise, Pocetak, Poceti, Picignan , Pocignam, Pocivat, Pocnem, Pod, da, Pod, Podapriti, Podati, Podavati, Podglavnica, Podloxan, Podloxiti, Podne, Podnosìti, Podòban, Podpisàti, Podplàt, ta,, Podpòr, ra, Pòdpríti, Podùgovat, Podvìghnuti, Pogànin, na, Pogànski, Pogardìti, Pogárdyen, Pogáyàtise, Pogaziti, Poghibilni, Poghibgliv, Poghinuti, Poglavica, Poglavit, Poglavni, Pogledan, Poglie, Pogoda, Pogreb, Pohoditi, Pohvaliti, Pohve, Poyiti, Pokaran, Pokaranye, Pokarati, Pokazati, Pokglissar, Poklisarbina, Poklopac, Pokopan, Pokopati, Pokora, Pokoy, Pokòyan, Pokóstiça, Pokrem, Pokriti, Pokrivalo, Pokrivam, Pokriven, Pokropiti, Pokrov, Pokrovac, Pol, Polaz, Polaca, Polagahno, Polahko, Poldne, Poli, Poloxay, Poludenye, Pomaliti, Pomankanye, Pomankati, Pomast, Pomazati, Pomena, Poménutti, Pomglìv, Pómgnivi, Pomgna, Pomgniti, Pomgnivo, Pomoch, Pomocchi, Pomocchnik, Pomie, Ponacinit, Pondriti, Ponixen, Ponìxenstvo, Ponixenye, Ponoviti, Pòp, Pa, Popàdam, Popàdoh, de, de, Popàsti, Popiyàti, Popòna, Poponitse, Popovstvo, Poprug, Porobglienye, Porobiti, Porod, Porucastvo, Poruk, Posal, Posarkati, Poscadsci, Possal , Poscal, Poscastie, Poscten, Postenye, Postovani, Posctovati, Posebi, Posvetiliscchie, Posvetiti, Posvetyen, Posvoiti, Posían, Poskokon, Posláni, Poslanye, Poslati, Poslenik, Poslìdgni, e, Pòsluh, ha, Poslùscan, scna, scno, Poslùscati, Posmihovàtise, Pòsnik, Posrèbargnen, Póst, sta, Postàva, Postàvglien, Postàviti, Pòsteglia, Postìti, Postolár, ra, Postola, Pot, Potlaciti, Potle, Potok, Potome, Potop, pa, Potopglen , Potopglien, Potopiti, Potratiti, Potreptati, Potriba, Potribgliv, Potribovati, Potribuye, Potuyiti, Potvarditi, Potvaryenye, Potvora, Potvoriti, Potvornik, Poyadyatise, Povaglien, Povaliti, Poveselitise, Poviditi, Povoy, Povratiti, Povraz, Poxarglivac, Poxarlac, Poxarlost, Poxirati, Poxiravac, Poxriti, Poyata, Poyenye, Poyiti, Pozdraviti, Poznan, Poznanye, Poznati, Poznavanye, Pozvan, Pozvati, Prac, Pracchia, Prag, Prah, Pranye, Praosam, Pras, Prasac, Prascan, Prascchiar, Prasciti, Prascchich , Prasccich, Prascica , Prasica, Praskanye, Pratex, Prati, Prav, Pravda, Pravdatise, Pravedan, Pravedno, Pravednost, Prazan, Praznoguz, Prasnost, Praznost, Praznovanye, Praznovati, Pre, vedi Pri., Premda, Prepelica, Presti, Prez, Prezpametan, Preya, Pri, Pri, Pria, Prie, Prianuti, Priategl, Priateglstvo, Priazan, Priazniv, Pribaviti, Pribiek, Pribieg, Pribilstvo, Pribivalac, Prbivati, Priblixatise, Prica, Pricica, Prid, Pridati, Pridgni, Pridivak, Priducera, Prigaziti, Prigim. vedi PriyiPrigliubodinik, Prigliubodinstvo, Prignuti, Prigoda, Prigodìtise, Prìgovor, ra, Prihinìti, Prihodiscchie, Prikarstitise, Prikazan, Prikazànye, Prikaxùjem, Prikazàti, Priklàdan, dna, dno, Priklàdanye, Priklàdati, Priklàsti, Prikleknuti, Prikliti, Priko, Prikoriti, Prikoyutra, Prikrixitise, Prilican, Prilika, Prilipak, Prilipglien, Prilipiti, Primalitye, Priobràziti, Prionùti, Pripasati, Priplìvati, Priporucenye, Priporucìti, Pripovidanye, Pripovidati, Pripovidavac, Pripovidayucchi, Priscadsci, Priscastie, Prislac, Prisloliti, Prisloniti, Pristanak, M. ,, Pristati, Pristaviti, Pristolye, Pristoyise, Pristrascìti, Pritecchi, Pritecchi, Pritac, Priti, Pritili, Pritisknuti, Prititi, Prityenye, Privarcchi, Privariti, Privognati, Prixgati, Priyat, Priyategl, glia, Priyati, Priyimgliem, Prizimìti, Probùditi, Probúdìti, Probavglienye, Probaviti, Prodan, Prodati, Prodavati, Prodayem, Prodiglienye, Proghnati, Prohoditi, Prohoyenye (v: Prohodyenye), Proklestina, Proklestvo, Prokleti, Prokletye, Proklignati, Prolazenye, Proliti, Prolivanye, Prolivati, Proliven, Promignen, Promina, Prominiti, Priminitiv, Prominiv, Promìsglien, Promìsglienye, Promìsliti, Propàdam, Pròpast,Pròpóstan, tna, tno, Propàsti, Pròpet, Propéti, Propétye,Propovìditi, Proròk, Proròkovati, Proscàdsci, Pròscah, Proscal, scla, sclo, Proscastye,Pròseecchi, Prosìti, Pròso, sa,Prost, sta, sto, Prostìsi, Prostòr, ra, Prostràn, Prostràniti, Prosvitlìti, Protezànye,Protezàti, Pròtiv, Protìvan, vna, vno, Protivitise, Protivschina, Protumaciti, Provartiti, Proxen, Proyti, Prozor, Prukglianica, Pruscac, Prusaç, Prut, Prutye, Psa, Pscenica, Psicch, Psica, Psost, Psovan, Psovanye, Psovati, Psovka, Psuyem, Ptica, Pticar, Pticica, Pucanin, Pucanschi, Pucka, Puce, Puce, Puh, Puh, Puhanye, Puhati, Puchk, Da Puehknem, Puchknuti, Pule, Pun, Pundur, Punica, Pupak, Pussem, Puscem, Puscka, Pust, Pustigna, Pustoya, Pustiti, Put, Put, Putnik, Putovanye, Putovati, Puzgliv, Puziti,

Q

Quas, Quasan, Quasina, Quocka,

R

Razlog, Razlomiti, Razlucan, Razlucastvo, Razlucit, Razluka, Razmetanye, Razmisgliati, Razoriti, Raspas, Razpas, Razprostraniti, Razsarditise, Rasadyevati, Razsadyevati, Razsciriti, Rasipati, Razsipati, Raztapati, Raztopiti, Raztvoriti, Razum, Razumen, Razumiti, Rebac, Rebro, Reccem, Reccen, Red, Redan, Redovnik, Rep, Rescetto, Resti, Rexati, Riba, Rìbar, Ribati, Ribica, Ribnik, Ribni targ, Ric, Ridak, Ridkost, Riganye, Rika, RIM, Rinuti, Ripa, Ris, Rix, Ridy, Riz, Rizanye, Rizati, Rob, Rod, Rodan, Rodanstvo, Roditegl, Roditi, Roditise, Rodyaci, Royen, Rodyen, Rodyenye, Rosa, Rota, Rotyen, Rovati, Roy, Rub, Rucak, Rucati, Rucica, Rucnik, Ruda, Rudetine, Rud, Rugo, Rugati, Ruh, Ruka, Rukovanye, Rukovati, Rumen, Run, Rus, Rúsula, Ruta, Rùxa, Rúxan,

S

Sà, Sabka, Scabka, Sabránye, Sàbya, Sâd, Sadà, Sadìd, Sáditti, Sag, Sagriscìti, Sagriscùyem, Sahnùti, Sahranìti, Sakriti, Sakriven, Saláta, Sàlo, Sámi, Samar, Samirati, Sámo, Sán, Sarbiti, Sarce, Sarcen, Sarcenost, Sardienye, Sardit, Sarditise, Sardun, Sarkati, Sarp, Sasak, Sastavglienye, Sasvíma, Satnik, Satvar, Satvoritegl, Savit, Sax, Sac, Sayam, Saydi, Sayti, Sazno, Sbuditi, Sbudyen, Scchiucanye, Scchiuzati, Sdaleka, Sdila, Sdoli, Sebarstvo, Sedaliscchie, Sedam, Sedamnadest, Sedamcrat, Sedamkrat, Sedamsto, Sedlo, Sedmi, Sega, Segliak, Selo, Selitise, Seno, Senuti, Scenuti, Serçe. Vedi Sarçe., Sesti, Sestra, Sestrìcch, Sf. vedi sv., Shranìti, Sginuti, Sgoditise, Sgora, Sguliti, Siati, Sicen, Sicch, Sicchi, Sicchise, Sid, Sidina, Siditi, Siditi, Sidro, Sidyenye, Sikira, Sikom, Sila, Silovati, Simo, Sime, Sin, Siniça, Sino, Sinovi, Sipa, Sir, Sirota, Sirov, Sit, Sita, Sito, Sitost, Siucchi, Siver, Siyati, Skakanye, Skakati, Skakavica, Skazanye, Skigl, Sckigl, Skitatise, Skitavac, Skladno, Skniti, Skociti, Skok, Skorovaca, Skorup, Skrigna, Skroviti, Skrovito, Skùpa, Skùpglienye, Skùpiti, Skùpscchina, Skút, Sladak, Sladitise, Sladkokus, Sladost, Slalismo, Slama, Slan, Slanina, Slanost, Slaosam, Slast, Slastan, Slati, Slava, Slavan, Slavicch, Slaviti, Slavgnen, Slavglien, Slip, Slipiti, Slipota, Sliscati, Sliscnik, Sliva, Slizena, Sloboda, Slobodan, Slobodnik, Slobodno, Slobodscchina, Slòxen, Slovínski, Slovínski, Sloxiosam, Sloxiti, Slovo, Sluga, Sluh, Sluxba, Sluxbenica, Sluxiti, Smardecchi, Smarditi, Smarscen, Smarsìti, Smàrt, Smàrznutise, Smesti, Smetgna, Smiatise, Smih, Smim, Smiriti, Smiti, Smok, Smolà, Smoqua, Smrad, Smrîc, Smutìti, Smutyen, Smutyenye, Sna, Snaga, Snaxan, Snig, Sniti, Snixan, Snixiti, Snòp, Sobome, Sociv, Sociviça, Sok, Sokol, Sol, Solìne, Soliti, Solniça, Sopsti, Sova, Spanye, Spardati, Spardavac, Spargliast, Sparòga, Spasenye, Spasitegl, Spasiti, Spasonosni, Spati, Specchi, Spìvati, Splìt, Spomignak, Spomignanye, Spomignati, Spona, Sporgna (Szporinya), Sprave, Spravglìenye, Sprovoditi, Spuga, Spux, Squarnost, Sram, Sramgliv, Sramota, Sràmotan, Sramovatise, Sramuyemse, Srebarni, Srebro, Sricchia, Sricchian, Srîda, Sridan, Srisc, Stabalçe, Stablo, Stacun, Staddo, Stagna, Stah, Stasce, Staklo, Stan, Stanye, Stanovit, Stanovito, Star, Starac, Starbozub, Sctarbozub, Stariyi, Starkan, Starkati, Starmenit, Starost, Starti, Stati, Stavgliati, Stavglien, Staviti, Stecchi, Stegnanye, Stepliti, Stid, Stina, Stisknut, Stisknuti, Sto, Stobom, Stol, Stoti, Strah, Strahgliv, Strahotà, Straha, Straka, Strascan, Strasciti, Straxa, Straxac, Stresen, Stresti, Stricchi, Strigliac, Strigliati, Strigodne, Strila, Stroiti, Strosak, Stroscak, Strune, Studen, Studenac, Studiti, Stugne, Stulp, Stumacen, Stura, Stupa, Stupagl, Stupica, Stvar, Stovoren, Stvoren, Stvorenye, Stvoritegl, Stvoriti, Sud, Sud, Sudac, Suditi, Suh, Suhotà, Sukgna, Sukno, Sumgliv, Sumgna, Sumgniti, Sumpor, Sunce, Suprotiva, Suprotivnik, Suprorivitise, Surla, Susca, Susciti, Sused, Susedstvo, Suxagn, Suza, Sùzan, Sùziti, Svàdba, Svakdagni, Svàki, Svakoyáko, Svarha, Svarhù, Svarscen, Svarscìti, Svàti, Vàs, svà, svè, Svè, Svemogúcchi, Svétàç, Svéti, Svetìgna, Svetìti, Svétost, Svèyer, Svi, Svîcchià, Svícchnak, Svícchgnak, Svidocastvo, Svidòciti, Svidòk, Svîgnà, Svîla, Sviràç, Svirala, Sviriti, Svist, Svit, Svit, Svita, Svitgnak, Svitli, Svitliti, Svitlitise, Svitlosatise, Svitlost, Svitovati, Svoy, Svoyiti, Svucchi, Svucen, Svudà, Syever, Scaka, Scagliv, Scala, Scalac, Scalitise, Scaptanye, Scaptati, Scaran, Scator, Scazno, Scchiáp, Scchiene, Scchietiti, Sccbietta, Scchieten, Sccchiapati, Sccchipati, Sccchipglien, Sccchit, Sccchiten, Sccchititi, Sccchityenye, Sccchiuzati, Sccchiuçanye, Sccchiulla, Scetanye, Scetati, Sciba, Scibica, Scirok, Scisc, Sciscak, Sciti, Sckara, Sckoda, Sckodan, Sckoditi, Sckopiti, Sckopglienye, Sckorgna, Sctènye, Sctèta, Sctìti, Sctò, Sctogòdir, Sctoványe, Sctovàti, Scúpagl, Súliça,

T

Tabak, Tabar, Tada, Taglia, Takac, Takati, Takglia, Taknuti, Tako, Takoyer, Taman, Tamniça, Tamnost,/ Tmínost illi Tmínna, Tamyan, Tanac, Tanahan, Tanak, Tanascka, Taracka, Tanak, Tanciti, Tancati, Tankotya, Tara, Tarciti, Targ, Targati, Targne, Targovac, Targovina, Tarna, Tarnov, Tarpki, Tarpkost, Tarpiti, Tarpglienye, Tarst, Tarstcchiv, Tarsye, Tarti, Tascch, Tascchina, Tast, Tayanye, Tayati, Taydan, Tecchi, Teg, Tegota, Teekucchi, Tele, Têmegl, Temegliti, Temeglit, Temeglito, Tepal, Tepav, Teplice, Tepligna, Teplina, Tepliti, Tescko, Tesckotya, Tesla, Teta, Texak, Texak, Texanye, Texati, Texem, Texina, Tî, tebe, Tí, tá, tó, Ticanye, Ticati, Timun, Tih, Tihotà, Tiqua, Tilo, Time, Tirati, Tiskan, Tiskati, Tisknotya, Tisknuti, Tisto, Tisucchia, Tisucchcrat, Tisucchkrat, Tko? ka; scto?, Tlo, Tlapgliènye, Tmina, Tô, Tocitise, Toga cicch, Tolik, Toliko, Tomaciti, Tolikoyer, Tolikoghjer, Tolikrat, Tomaciti, Topitti, Topol, Torba, Toti, Tovar, Tovarisc, Tovarisctvo, Tovannik, Toviti, Trak, Traskati, Tratgna, Tratiti, Trava, Travan, Trepetati, Tresti, Treti, Tri, Tribuye, Trideset, Trikrat, Triscchien, Trisk, Triskati, Triskotine, Trista, Trosak, Trostuk, Trostruk, Trotur, Trubagn, Trubglia, Trud, Trudan, Truditti, Truhla, Trumbittar, Trup, Trupina, Trus, Trusk, Tucak, Tucchi, Tuda, Tudye, Tuga, Tulp, Tumacen, Tumàcenye, Tumàcitegl, Tumàciti, Tùrak, Turan, Turcìn, Turski, Turski, Tup, Tust, Tustìllo, Túxan, Túxba, Túxecchi, Tuxìti, Túy, Tvard, Tvardinà, Tvardìti, Tvárdost, Tvardostànno, Tvardovràt, Tverd, Tvard, Tvoràç, Tvorìtti, Tvóy,

U

Ubèrak, Ubìenye, Ubìghnuti, Ubìtti, Ubog, Uboiça, Ubosctvo, Ùscen, Uceník, Ucéra, Uceràgni, Ucìgnen, Ucinìtti, Ucìttegl, Ucìti, Ucitise, Udan, Udariti, Udiça, Udiglie, Udilti, Uditi, Udne, Udo, Udorac, Udovac, Udoviça, Udriti, Ufanye, Ufad, Ufatise, Ugadyati, Ugasem, Ugascen, Ugasiti, Uginiti, Uglie, Ugnut, Ugnuti, Ugnutye, Ugor, Ugriz, Ugrizen, Ugrizti, Uhabiti, Uhititi, Uho, Uhoda, Uhoditi, Uhvatiti, Uklonitise, Ukopan, Ukopati, Ukratiti, Ukratyen, Ukredyen, Ukresti, Ukrivan, Ukrotiti, Ulaziti, Uletiti, Ulica, Uliscchie, Ulisti, Ulovglien, Uloviti, Umaram, Umarli, Umarglienye, Umaknutise, Umìnye, Umirìti, Umìrati, Umiteglian, Umiteglstvo, Umiti, Umitise, Umnoxiti, Umocen, Umociti, Umoren, Umoriti, Umriti, Umukal, Unesti, Unositi, Unuk, Unatatgni, Unutargni, Unutna, Upasti, Upecchi, Upecen, Upitati, Uprititi, Uputiti, Uraxiti, Uraziti, Ureha, Uresciti, Uresiti, Urescen, Urizati, Usaniti, Usci, Useknuti, Usilovati, Usilovanye, Uskocen, Uskociti, Uskok, Usliscen, Uslisciti, Usta, Ustatise, Ustno, Ustna, Utaxen, Utaxiti, Utecchi, Uteka, Utiha, Utiscen, Utisciti, Utíscten, Uto, Utuscchien, Utustiti, Utvarditi, Uvenul, Uvixbati, Uvriditi, Uvridyen, Uvridyenye, Uvriti, Uxgatti, Uxina, Uxivati, Uyaç, Uza, Uzak, Uzal, Uzascastye, Uzayti, Uzbardo, Uzbardovit, Uzdah, Uzdarxanye, Uzdarxati, Uzdarxarise, Uzdeniça, Uzdihati, Uzeti, Uzgora, Uzgruschien, Uzgruscchien, Uzhod, Uzhoditi, Uznesenye, Uzrok, Uzviscen, Uzviscenye,

V

Vád, Vàditi, Vagliá, Vagliá (con l'infin.), Vagliànye,Vagliàti, Vahugliàca, Vál, Vám, Van, Vànka, Vaodáni, Vapìti, Vapìyem, Várba, Vàrc, Varchi, Varen, Vargoh, Varh, Varhu, Variti, Variti, Varl, Varosc, Varsta, Varstnik, Vartal, Vartiti, Vartlar, Vàrxe, Vàrxen, Và, Vàs, Vás, Vay, Vàzam, Vàzda, Vàzdi, Vàzet, Vazéti, Vazìman, Vazmì, Vècer, Veceràs, Vecèrati, Vecérgni, Vècchi, Vêdar, Vègliu, Velè, Velìk, Velìm, Vencaç, Verùga, Vèsel, Veselìtise, Vesèlye,Veseliti, Veslo, Vez, Vezan, Vianye, Vezati, Viati, Viati, Vicanstvo, Vicgni, Vicchia, Vicchie, Vicchnik, Vid, Videcchi, Viden, Videnye, Viditi, Vidro, Viae, Vie vedi Vi., Vihar, Vihargliv, Vika, Vik, Vikoviti, Vikuvicgni, Vikovgni, Vila, Ville, Vino, Vinògrad, Vira, Vìran, Virnost, Virovati, Virovanye, Viruyem, Viscchiça, Visce, Viscina, Viscecchi, Visiti, Visok, Vìtar, Vitargliv, Vitez, Viteski, Viy, Vlaciti, Vladanye, Vladati, Vladavaç, Vladika, Vlah, Vlas, Vlaschi, Vlascki, Vlastelin, Vlastiti, Vodà, Vodecchi, Voden, Vodyen, Voditegl, Voditi, Vodniça, Vodopia, Voglia, Vog, Vogn, Vognati, Vol, Volich, Vosak, Voy, Voyevati, Voynik, Voyscka, Voyska, Vozar, Vozenye, Voziti, Vrag, Vran, Vrana, Vrat, Vrata, Vratar, Vratarica, Vratiti, Vratitise, Vratniça, Vratyenye, Vraxiti, Vraxyi, Vreteno, Vricchia, Vridan, Vridnost, Vrime, Vrimenit, Vriti, Vrucch, Vrucchina, Vrugliàk, Vrutàk, Vsa vedi Sva vel Vas, Vúcchi, Vúck, Vùna,

X

Xaba, Xaba skorgnaca, Xabiça, Xaktati, Xalo, Xalost, Xalovatise, Xarstvo, Xarvan, Xavica, Xdral, Xdribac, Xedan, Xedya, Xediati, Xeyanye, Xeganye, Xeyavica, Xegavica, Xeglia, Xeglien, Xegliud, Xegnac, Xelecchi, Xeliti, Xelizo, Xena, Xenidba, Xep, Xeranye, Xerati, Xestok, Xeti, Xetva, Xganye, Xgati, Xica, Xidak, Xidovi, Xigl, Xilla, Xivili, Xitak, Xitto, Xiv, Xivina, Xivince, Xiviti, Xivot, Xivucchi, Xixak, Xlib, Xlica, Xmul, Xomalce, Xuditi, Xudiy, Xudiyski, Xugl, Xuk, Xupan, Xukak (S: Xuhk, Xuhkak), Xukost, Xut, Xuto middo, Xuxgna, Xvalo, Xvegnkati,

Y

Yabuka, Yacmik, Yecmik, Yadriy, Yagla, Yagnaç, Yagoda, Yák, Yáko, Yakò, Yakov, Yakost, Yama,Yamaz, Yamaç, Yamositise, Yaoh, Yapnò, Yarac, Yareb, Yaslo, Yasno, Yasan, Yasen, Yastreb, Yatto, Yaukati, Yavor, Yazican, Yazicanstvo, Yazik, Yec, Yecati, Yesmen, Yecmen yarac, Yeda, Yedan, Yedanadeset, Yedan po yedan, Yedini, Yediniti, Yedinorodyeni, Yedinstvo, Yednaciti, Yednak, Yednaco, Yednako, Yednastvo, Yednoc, Yednogodiscchni, Yednokast, Yednostuk, Yednostruk, Yednovoglian, Yedva, Yelin, Yematva, Yere, Yerebo, Yesam, Yesen, Yex, Yey, Yezda, Yezero, Yid, Yidan, Yidem, Yidriti, Yidro, Yimati, Yinako, Yinamo, Yindi, Yini, Yisbina, Yisti, Yistina, Yìtstinan, Yìstini, Yìstino, Yoha, Yoscchiè, Yudeyski, Yùgo, Yúha, Yunácki, Yunák, Yuniça, Yùray, Yurè, Yùtargna, Yùtargni, Yutro,

Z

Za, Zabava, Zabglien, Zabglivglienye, Zabitise, Zabiti, Zablenut, Zabluditi, Zabludienye, Zaboraviti, Zabragnenye, Zabraniti, Zac, Zacet, Zacetak, Zacetye, Zadar, Zadaviti, Zadgnice, Zaduxen, Zadovoglian, Zadovogliti, Zadovoglno, Zagrada, Zagraditi, Zagubglien, Zagubglienye, Zagubiti, Zagarlili, Zaklad, Zakletva, Zaklignati, Zakon, Zaccopatti, Zakopati, Zakucast, Zakuném-se, Zal, Zalimah, Zalogay, Zaloxiti, Zaludo, Zaman, Zamarsen, Zamacica, Zamciça, Zamiriti, Zamisglienye, Zamisliti, Zapad, Zapasti, Zapornica, Zapovid, Zapovidati, Zapoviditi, Zapovidyeni, Zapricenye, Zapriciti, Zaprititi, Zarebarnik, Zarno, Zasto, Zasad, Zaseden, Zasesti, Zasida, Zastava, Zctsravnich, Zastavnik, Zazvuti (v: Zasuuti), Zataknuti, Zatamniti, Zatarti, Zataiati, Zatilak, Zatisknut, Zatisknuti, Zato, Zatresti, Zatupiti, Zatvoriti, Zauzeti, Zavecchiam, Zavecchiati, Zaviati, Zavit, Zavor, Zayam, Zayati, Zayutra, Zazvati, Zbica, Zbor, Zdarxati, Zdrav, Zdravye, Zdilla, Zdruxen, Zdrúxiti, Zdvignuti, Zez, Zeç, Zeglie, Zelen, Zelenina, Zelenitise, Zemaglski, Zemglia, Zemgliak, Zèniça, Zet, Zglob, Zgoniti, Zid, Zidanye, Zitar, Zidati, Zihanye, Zihati, Zibka, Zima, Zimgnica, Zimni, Zkarb, Skarb, Zkroviscchie, Skroviscchie, Zli, Zlamen, Zlamenit, Zlamenovati, Zlamenye, Zlatan, Zlatiça, Zlato, Zlatokosam, Zlatokosan, Zlavoglia, Zlo, Zlobba, Zloban, Zloceschiak, Zlocinac, Zlocinstvo, Zloglasenye, Zloglascenye, Zlovoglian, Zmay, Zmia, Znamen vide zlamen, Znanye, Znadariça, Znati, Zob, Zora, Zorni, Zovém, Zppone, Spone, Zpusc, Spusc, Zpustiti, Spustiti, Zraciti, Zrak, Zravnati, Sravnati, Zriati, Zril, Zub, Zuban, Zubglie, Zuk, Zvuk, Zvanye, Zvati, Zvir, Zvizd, Zvizda, Zvizdanye, Zvizdati, Zvon, Zvoncaç, Zvoniti.